dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Ubezpieczenie OC, studia podyplomowe, rozliczenie, prawo dożywocia

2008-04-01
Grupa UNIQA jest jednym z wiodących Ubezpieczycieli w segmencie ubezpieczeń dla mieszkalnictwa. Oprócz ubezpieczeń zasobów mieszkaniowych spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych właścicieli mieszkań, budynków mamy przygotowaną ofertę dla zarządców nieruchomości. Dzięki wieloletnim dośw
2008-03-20
Zarządca nieruchomości to jeden z wielu zawodów, na który nasz ustawodawca nałożył obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Ze względu na charakter wykonywanej działalności oraz wiążącą się z tym odpowiedzialność - jest to jak najbardziej słuszne. Podstawowym aktem prawnym dla Zarządców nieruchomości
2010-01-06
Pracuję jako specjalista ds. Administrowania nieruchomościami w firmie świadczącej usługi m.in. zarządzania nieruchomościami. Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Posiadam licencję zarządcy nieruchomości i figuruję w umowach (podpisanych pomiędzy firmą, w której pracuję a Właścicielami
2008-12-01
Kierunki pokrewne w zakresie audytu energetycznego Zgodnie z przepisami dotyczącymi standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki, kierunki studiów
2009-11-27
Czy jeden ze współwłaścicieli wspólnoty może i ma prawo podać rozliczenie roczne finansów wspólnoty do publicznej wiadomości (np. internet) nawet wtedy gdy nie ujawni nazwy i innych danych wspólnoty? Czy finanse wspólnoty to prawnie chronione dane? Czy zarząd w imieniu wspólnoty może wystąpić na dro
2008-01-31
Podatnicy, którzy rozliczają najem w formie zryczałtowanej, powinni do 31 stycznia złożyć roczne zeznanie PIT-28. Z ryczałtu mogą korzystać osoby osiągające przychody z tytułu umów najmu, o ile nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności. Stawka ryczałtu rozliczanego na formularzu PIT-28 je
2008-04-01
Grupa UNIQA jest jednym z wiodących Ubezpieczycieli w segmencie ubezpieczeń dla mieszkalnictwa. Oprócz ubezpieczeń zasobów mieszkaniowych spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych właścicieli mieszkań, budynków mamy przygotowaną ofertę dla zarządców nieruchomości. Dzięki wieloletnim dośw
2008-11-06
Prezydent Poznania uhonorował architektów Piotra Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza ze Studia ADS za projekt drugiej części Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu ,Stary Browar. Ich praca została uznana za najlepszą realizację architektoniczną w mieście w 2007 roku. Autorzy koncepcji otrzymali tatuet
2008-10-20
Najbardziej komfortową sytuację mają osoby, które posiadają nieruchomość, jej część lub udział w niej dłużej niż pięć lat. Wówczas bowiem sprzedaż nieruchomości nie jest obciążona podatkami. Co prawda także wtedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, ale zwyczajowo ciężar ten wciąż
2008-04-14
W jaki sposób zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zwrócić nadwyżkę z zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów c.o. oraz zużytej wody. Czy zwrot powinien być dokonany członkom wspólnoty proporcjonalnie do zajmowanej przez nich powierzchni czy adekwatnie do wskazań liczników? Radzi Iwona Smolak, r
2009-09-21
Wspólnota mieszkaniowa nie musi wystawiać swoim członkom faktur na dostawę mediów Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na zapytanie poselskie nr 4294. Podkreślił w niej, że kwoty wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także poszczególnych wyodrę
2010-03-19
Wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy też inny właściciel czy zarządca budynku może skorzystać z usług firmy dostarczającej energię cieplną, która posiada stosowną koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawę wzajemnych rozliczeń reguluje umowa na dostawę ciepła zawarta pomiędzy klie
2010-01-18
W ramach sierpniowej nowelizacji do ustawy Prawo budowlane rząd wprowadził od 1 stycznia br. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających certyfikaty energetyczne. Już wtedy można było wskazać wiele problematycznych obszarów, wynikających z wprowadzenia tego obowiązk
2010-02-26
Przepisy unijne regulując różnego rodzaju sfery naszego życia, mają przede wszystkim zapewnić nam, obywatelom państw członkowskich, nie tylko bezpieczeństwo, ale również pewność i stabilność określonych instytucji prawnych. Tym bardziej nie wydaje się aż tak konieczne uzasadnianie motywów ustawodawc
2007-09-14
W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką ubezpieczeń majątku Wspólnot Mieszkaniowych. Zacznijmy od elementarnego ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to absolutne minimum, które powinna posiadać każda WM niezależnie od stanu jej konta. Jednakże decydując się na zakup
2008-01-17
W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką ubezpieczeń majątku Wspólnot Mieszkaniowych. Zacznijmy od elementarnego ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to absolutne minimum, które powinna posiadać każda WM niezależnie od stanu jej konta. Jednakże decydując się na za
2009-02-23
Zarządca wspólnoty w "Rozliczeniu funduszy i eksploatacji za 2008 rok" w pozycji "przychód" wprowadził kwotę (7999,07zł) jaką właściciele powinni wnieść z tego tytułu. Koszty eksploatacji łącznie wyniosły 8768,19 zł. W "rozliczeniu ..." zapisano wynik ujemny (-769,12).Z danych zamieszczonych w "Bila
2010-01-25
Na jakie codzienne ryzyka narażony jest należący do nas majątek tzn. nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości (rzeczy i przedmioty znajdujące się w domu / mieszkaniu), o czym musimy pamiętać przy jego ubezpieczaniu? Ubezpieczając należący do nas majątek nieruchomy (nieruchomości) i ruchomy (rzec
2010-02-08
Sposoby obliczenia rocznego dochodu zwolnionego i opodatkowanego podatkiem dochodowym. Zeznanie roczne CIT-8 Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także wspólnoty mieszkaniowe muszą złożyć do końca marca 2010 r. zeznanie roczne CIT-8 i w tym terminie zapłacić podatek. Warto pamię
2010-02-24
Czy ubezpieczenie mieszkania w standardzie chroni także rower przechowywany w piwnicy? W większości ubezpieczeń mieszkań umowa ubezpieczenia obejmuje również przedmioty przechowywane w piwnicy, jednakże nie jest to regułą. Niektóre zakłady ubezpieczeń limitują maksymalną wartość przedmiotów w piwnic
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: konsulting energetyczny | rozliczaniem zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości | doskonalenie zawodowe | skutki kontroli i zaleceń pokontrolnych