dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Szkolenia
Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa oraz spółek prawa handlowego - 22.11.2008 r. - Warszawa
Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa oraz spółek prawa handlowego, które będą odbywać się od 22 listopada do 21 grudnia 2008 r. w Warszawie.

„Szkolenia Dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych, Spółek Skarbu Państwa Oraz Spółek Prawa Handlowego”

 

Szkolenie skutecznie przygotowuje do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą swobodnie pełnić funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, spółkach prawa handlowego oraz w prywatnych firmach,

 

Zapraszamy:

· dyrekcje, prezesów oraz członków zarządów spółek,

· pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,

· kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem,

· członków związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,

· właścicieli firm,

· osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego,

· osoby zainteresowane wprowadzeniem do Banku Danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Cel szkolenia:

 

1. Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa oraz w prywatnych firmach.

2. Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, administracji, zarządzania, marketingu i rachunkowości,

3. Zaznajomienie się ze specyfiką większości działów funkcjonujących w przedsiębiorstwach,

4. Przekazanie umiejętności do swobodnego i skutecznego prowadzenia i zarządzania własną działalnością,

5. Pomyślne zdanie egzaminu na członka rady nadzorczej przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Pomyślnie zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w MSP powoduje automatyczny wpis do rejestru osób posiadających Dyplom Ministra Skarbu Państwa i uprawnionych do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, oraz spółek prawa handlowego, zgodnie z Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2038 z późn. zm.) oraz postanowieniami zarządzenia Nr 20 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 

Program szkolenia:

 

Program szkolenia swoim zakresem obejmuje minimum programowe kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem [Dz. U. Nr 198, poz. 2038 z 2004 r.] oraz postanowieniami zarządzenia Nr 20 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 

Terminy szkoleń:

 

od 22 listopada – do 21 grudnia 2008 r.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

Program szkolenia swoim zakresem obejmuje minimum programowe kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem [Dz. U. Nr 198, poz. 2038 z 2004 r.].

 

1. Rola państwa w gospodarce

2. Zasady działalności przedsiębiorców

3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

4. Rynek kapitałowy w Polsce

5. Elementy prawa cywilnego

6. Spółki handlowe

7. Komercjalizacja i prywatyzacja

8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego

10. Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze

12. Zarządzanie przedsiębiorstwem

13. Marketing w przedsiębiorstwie

14. Biznes plan

15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa

16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 

Kadra:

1. Piotr Słupski

Agencja Rozwoju Przemysłu Wicedyrektor Departamentu Projektów Restrukturyzacyjnych

2. Marcin Moryń

Ministerstwo Skarbu Państwa, Dyr. Departamentu Prawnego

3. Andrzej Kaliński

Kancelaria Radcy Prawnego

4. Tomasz Gajewski

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych Programów Pomocowych

5. Artur Kopijkowski- Gożuch

Ministerstwo Gospodarki

6. Piotr Grzeszczyk

Calz Polska Sp. z o.o. Dyr. Finansowy

7. Stanisław Matura Prezes

Zarządu Instytut Europeistyki

8. Andrzej Pawłowski

Były dyr. Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Skarbu Państwa

9. Beata Rozbicka – Cieślińska

Kancelaria Radców Prawnych

 

Egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa

1. Szkolenie kończy się złożeniem wniosków o przystąpienie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną MSP 17/18 stycznia 208 r.

2. Do dnia 21 grudnia 2008 r. uczestnicy szkolenia są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów potrzebnych do zgłoszenia na egzamin,

3. Komplet dokumentów zawiera: kwestionariusz osobowy, ksero dyplomu potwierdzającego wykształcenie osoby przystępującej do egzaminu, wpłata kwoty 850 zł na konto Instytutu Europeistyki.

 

Miejsce i termin szkolenia:

1. Szkolenie odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie,

2. Szkolenie obejmuje łącznie 100 godz. wykładowych,

3. Tryb szkolenia jest zaoczny, przez pięć kolejnych weekendów (sobota niedziela),

4. Najbliższe szkolenie rozpoczynamy 22 listopada .Wykłady odbywają się od godziny 9.00. Płatności:

 

Opłata szkoleniowa obejmuje:

· udział w zajęciach (100 godzin wykładowych),

· materiały szkoleniowe, notatnik, długopis,

· przykładowa baza pytań testowych z odpowiedziami,

· zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do złożenia egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w MSP,

· możliwość konsultacji z wykładowcami po zakończeniu szkolenia,

· serwis kawowy,

 

Należność za kompleksową usługę szkoleniową w kwocie 2475 zł/os (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), należy przekazać na konto Instytutu Europeistyki Sp. z o. o ING BANK ŚLĄSKI 08 1050 1038 1000 0022 7637 5157

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać faksem pod numer: (022) 457 23 58

Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest po dokonaniu wpłaty na podane konto i przesyłana drogą pocztową na adres podany w zgłoszeniu.

Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zmian lokatorskich | regulaminu rozliczeń kosztów zużycia mediów | administrator poznań | szkolenie z rozliczania mediów