dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Aktualności
Rezygnacja z funkcji członka zarządu
Jak mogę zrezygnować z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowe? Działam społecznie, nie pobieram za to wynagrodzenia. Jak powinno poprawnie brzmieć pismo, co musi zawierać? Wg mnie powinno być skierowane do Zarządu (łącznie ze mną są 3 os.), czy do każdej osoby + administrator?
Czy wystarczy, aby został złożony jeden podpis członka zarządu? Czy muszę podać powód rezygnacji, w moim przypadku jest to brak komunikacji, przepływu informacji, brak zaufania do pozostałych członków zarządu?

Odpowiedź:


Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.jedn.: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903) mówi, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Ustawa nie reguluje jednakże rezygnacji z funkcji członka zarządu.

Rezygnacja stanowi jednostronną czynność prawną i nie wymaga się przyjęcia rezygnacji. W przypadku, kiedy rezygnację składa członek zarządu, a Zarząd funkcjonuje nadal, rezygnację należy złożyć Zarządowi. Warto pamiętać, iż Zarząd nie jest organem wspólnoty mieszkaniowej i nie jest on podmiotem uprawnionymi do odbierania takich oświadczeń. Zarząd może jednak pełnić funkcję pośrednika w tych czynnościach, a rezygnujący z członkostwa w zarządzie powinien upoważnić Zarząd do stosowanych działań, a równocześnie otrzymać zapewnienie Zarządu (najlepiej na piśmie), że podejmie się poinformować o otrzymanej rezygnacji Wspólnotę Mieszkaniową. Warto zapoznać się również z obowiązkami Zarządcy, określonymi w umowie o zarządzanie.

W przypadku rezygnacji z funkcji członka zarządu (funkcji społecznej – bez wynagrodzenia) nie będzie Pan ponosił jakichkolwiek konsekwencji swojej rezygnacji. Nie posiada Pan obowiązku podawania powodu swojej rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu może Pan złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania i odbioru. Wówczas rezygnacja jest skuteczna z chwilą odbioru w/w pisma przez Zarząd.

Robert Śluzek 
Kancelaria Prawna ProFuturam
ul. Hoża 37 lok. 11
00-861 Warszawa
tel. 22 412 69 00
email: rsluzek@profuturam.pl
www:  www.profuturam.pl
Część jak i całość artykułów zamieszczona na Portalu Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie może być powielana i dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób: elektroniczny lub mechaniczny lub inny włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody właściciela portalu firmy Agresiv Media. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Agresiv Media z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
dodaj komentarz
śledź artykuł
Dodano: 2012-04-29 09:54:48
c.d.: pisząc, że problem ten nie jest jednoznacznie uregulowany w UoWL miałem na myśli to, iż brak w tej ustawie wyraźnego przepisu, jak należy postępować w razie rezygancji członka zarządu, a mianowicie: czy powoduje to automatycznie, że przestaje on być członkiem zarządu z chwilą złożenia rezygnacji, czy też wymagane są w takim przypadku jakieś dodatkowe czynnności, a jeżeli tak, to jakie i przez kogo dokonywane.
Zazwyczaj w takich przypadkach (niejasności w prawie) dokonywanie wykładni rozszerzającej nie jest wskazane (a czasami wręcz zabronione).
     
Dodano: 2012-04-29 09:42:19
Żeby była jasność - nigdy nie twierdziłem, że członek zarządu wspólnoty nie ma prawa zrezygnować z pełnienia tej funkcji; w dyskusji chodzi przecież nie o prawo do rezygancji, ale o to, kto jest adresatem takiej rezygnacji i o tryb postępowania wspólnoty w razie jej złożenia.
Powoływanie się w tym przypadku na kodeks cywilny nie w każdym przypadku jest moim zdaniem właściwe ze względu na istnienie w UoWL następujących przepisów:
- art. 18 ust. 3, który stanowi: "Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale".
- art. 20 ust. 2, który stanowi: "Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani".
Z powyższych przepisów wynika moim zdaniem że:
1) jeżeli zarząd wybrano na podstawie art. 20 ust. 1 UoWL, przepisy KC nie mają zastosowania;
2) wybór, zawieszenie i odwołanie członka zarządu wymaga uchwały właścicieli.
     
Zdjęcie użytkownika Leszek Maziarz
Komentarzy: 268
Dodano: 2012-04-29 03:33:19
cd.
dodaj jeszcze, że skoro wg UWL członkiem zarządu może być zarówno właściciel, jak i osoba spoza grona właścicieli, to nie można rozróżniać przypadków, gdy rezygnacja jest związana ze sprzedażą lokalu, czy też rezygnujący pozostaje nadal właścicielem.

Albo W OBU PRZYPADKACH ma prawo (wg mnie ma - bo KC daje mu je, a nie widzę przepisu, który by je ograniczał) zrezygnować poprzez jednostronne oświadczenie woli, albo nie.

Przykład, który podałem pokazuje zatem - do jakich oczywistych absurdów doprowadziłaby interpretacja, która nie przyznawałaby mu takiego prawa.
     
Zdjęcie użytkownika Leszek Maziarz
Komentarzy: 268
Dodano: 2012-04-29 03:22:26
Panie Marianie - jeśli (jak sam Pan pisze) UWL nie reguluje tego problemu, to wcale nie jest tak,  że możliwe są różne interpretacje, bo tu na gruncie UWL w ogóle nie ma co interpretować.
UWL JEDNOZNACZNIE odsyła w takiej sytuacji do KC - i trzeba to rozpatrywać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego - a ewentualne dyskusje mogą dotyczyć jedynie tego, które artykuły KC mają tutaj zastosowanie.
Co do wypowiedzi kancelarii w sprawie tego czy m jest zarząd - to obawiam się, że (delikatnie mówiąc) nie mają racji. Niech Pan sięgnie po jakąkolwiek fachową literaturę dotyczącą Wspólnot, albo wypowiedzi innych prawników - POWSZECHNIE uważa się zarząd wspólnoty za jej organ. Zresztą - nazewnictwo ma tutaj niewielkie znaczenie, bo skoro w UWL wyraźnie napisano, że zarząd reprezentuje wspólnotę oraz składa w jej imieniu oświadczenia woli, to chyba oczywiste, że jest uprawniony także od przyjęcia oświadczenia woli dotyczącego wspólnoty. 
Zresztą sama kancelaria zapętla się tutaj - bo   z jednej strony mówi, że zarząd nie jest uprawniony do przyjęcia takiego oświadczenia, z drugiej - że rezygnujący powinien wysłać pismo do wspólnoty (tzn. konkretnie do kogo???) i rezygnacja jest ważna z chwilą odebrania go przez zarząd. Więc sami sobie przeczą.
Poza tym - trochę ośmiesza profesjonalnych prawników opinia, w której piszą, że właściciel może złożyć jednostronne oświadczenie woli, a jednocześnie - powinien otrzymać od zarządu zapewnienie, że powiadomi on wspólnotę (tzn kogo - skoro to on reprezentuje wspólnotę? Chyba należało napisać    ogół właścicieli). A co w przypadku, gdy zarząd odmówi? Oświadczenie woli jest ważne, czy nieważne? Może by tak udzielać JEDNOZNACZNYCH informacji?
Natomiast faktem jest, że informacja o rezygnacji powinna być przekazana właścicielom, ponieważ dotyczy sprawy przekraczającej zakres zarządu zwykłego.
Co do kwestii związanej z wycofaniem rezygnacji, to ta sprawa jest w sposób konkretny uregulowana w KC:
Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
     
Dodano: 2012-04-11 22:49:18
c.d.: nie chodzi przy tym o sytuacjeo, gdy rezygnujący wyprowadza się za granicę lub umiera, ale o taki przypadek, gdy rezygnuje członek zarządu pozostający właścicielem lokalu we wspólnocie.
Znam przypadki, gdy ktoś najpierw zrezygnował, a potem się rozmyślił i cofnął rezygnację - co w takim przypadku? Jest czy nie jest członkiem zarządu?
Podjęcie uchwały rozstrzyga tę wątpliwość.
     
Dodano: 2012-04-11 22:38:24
Ponieważ prawo (UoWL jako lex specialis w stosunku do KC) nie reguluje tego problemu, możliwe są różne jego interpretacje - co też się dzieje, bo dyskusja na ten temat trwa od dawna, a zdania są podzielone.
Ponieważ nie ma żadnych sankcji za niepodjęcie uchwały o odwołaniu członka zarządu, który złożył rezygnację, nic się w praktyce nie dzieje, gdy taka uchwała nie zostanie podjęta. Ja uważam, że lepiej ją podjąć.
Proszę zwrócić uwagę, że w odpowiedzi kancelarii prawnej jest stwierdzenie, że zarząd wspólnoty nie jest uprawniony do odbierania takich oświadczeń woli, jak jednostronna rezygnacja z funkcji. Jeśli zatem adresatem rezygnacji nie może być zarząd wspólnoty, to znaczy, że może nim być tytlko wspólnota jak ogół właścicieli. A wspólnota wypowiada się wyłącznie w formie uchwał.
     
Zdjęcie użytkownika Leszek Maziarz
Komentarzy: 268
Dodano: 2012-04-11 18:12:27
Panie Marianie - niech się Pan zdecyduje. Mówi Pan o tym co warto/nie warto, o tym co jest lepsze/gorsze, czy też o tym co na ten temat mówi prawo?

Bo raz Pan pisze:

"NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW wydaje się uprawniona teza, że członek zarządu wspólnoty, który złożył rezygnację z funkcji, ale nie został odwołany uchwałą, nadal pozostaje w zarządzie"

zaś innym razem:

"POWINNO SIĘ wspólnocie dać możliwość zadecydowania"
i
" lepiej podjąc uchwałę o odwołaniu. Nie trzeba tego robić natychmiast/

To w końcu uchwała jest konieczna, czy też lepiej ją podjąć? Bo to zasadnicza różnica.
I wreszcie - jakie KONKRETNIE przepisy nie pozwalają na jednostronną rezygnację z funkcji członka zarządu? Bo brak uregulowania w UWL z całą pewnością taką podstawą nie jest (chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego).

Panie Włodzimierzu
uważa Pan, że jest niezbędna uchwała właścicieli i podpiera się UWL. Gdzie jest napisane w UWL, że właściciel NIE MOŻE sam zrezygnować? Jest podany tryb odwołania, a na temat rezygnacji nie ma nic. Uznanie braku regulacji za zakaz jest nadużyciem, ponieważ w art. 1 UWL wyraźnie odsyła się w takim przypadku do KC.

Pisze Pan ponadto, że konieczność podjęcia uchwały jest słuszna. To niech Pan powie - co jest bardziej kłopotliwe:
- sytuacja wspólnoty, w której członek zarządu co prawda zrezygnował, ale która w każdej chwili może wybrać nowego
czy
- sytuacja właściciela, który był w zarządzie, a teraz np. sprzedał mieszkanie i wyprowadza się na drugi koniec Polski (albo za granicę), a wspólnota nie chce podjąć uchwały o jego rezygnacji

Poza tym - co to znaczy, że zarząd MUSI pełnić funkcję do czasu powołania nowego? Tzn. kto i w jaki sposób miałby go zmusić? Bardzo jestem ciekaw, jakby to Pan chciał wyegzekwować w praktyce.
     
Dodano: 2012-03-30 08:30:37
Oczywiście byłoby lepiej, gdyby UoWL - tak jak np. ustawa o samorządzie - stanowiła, że w razie śmierci członka zarządu wspólnoty jego mandat wygasa. Jeśli umrze członek zarządu wieloosobowego, to problem można pominąć, jak chce P. Trencki. Jak jednak postąpić, gdy umrze członek zarządu jednoosobowego lub jednocześnie złożą rezygancję wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego? Nawet zaś wtedy, gdy rezygnuje jedna osoba z zarządu wieloosobowego, powinno się dać całej wspólnocie możliwość zadecydowania, czy chce mieć zarząd w zmniejszonym składzie, czy też powołać do niego inną osobę.
Art. 60-61 KC dotyczą czynności prawnych; w tym samym rozdziale KC jest też art. 63, z ktorego wynika, że czasem do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej. Wyboru zarządu dokonują wszyscy członkowie zarządu, uważam zatem, że powinno się wspólnocie dać możliwość zadecydowania, czy chce mieć zarząd w zmniejszonym składzie, czy na zwolnione miejsce wybrać kogoś innego.
Ponadto podjęcie uchwały o odwołaniu rezygnującego powoduje, że dzień jego odwołania jest dokładnie określony. Bez uchwały mogą się rodzić wątpliwości: w którym momencie nastąpiło odwołani- w dniu złożenia rezygnacji (np. data pisma), czy w dniu, w którym to pismo dotarło do adresata; kto jest tym adresatem - wspólnota jako ogół (czyli ci, którzy wybrali danego członka), czy tylko zarząd? Kwestia ta może w pewnych sytuacjach mieć znaczenie prawne.
Dlatego uważam, że lepiej podjąc uchwałę o odwołaniu. Nie trzeba tego robić natychmiast, jeśli zarząd może funkcjonować w zmniejszonym składzie, ale na rocznym zebraniu warto.
     
Zdjęcie użytkownika Jan Nowacki
Komentarzy: 22
Dodano: 2012-03-30 00:47:07
W pełni zgadzam się a Panem Trenckim.
Na temat rezygnacji członka zarządu można znależć informacje e-prawniku. Panie Bieńkowski niech Pan nie ocenia wiedzy ludzi na podstawie ich pojedynczych wpisów.
     
Zdjęcie użytkownika Roman Trencki
Komentarzy: 100
Dodano: 2012-03-29 21:10:56
"...członek zarządu wspólnoty, który złożył rezygnację z funkcji, ale nie został odwołany uchwałą, nadal pozostaje w zarządzie...UoWL nie mówi bowiem nic o rezygnacji członka zarządu, stanowi jedynie, że może on być odwołany uchwałą wspólnoty..."
Zapytam się: a jak członek zarządu umarł i nie został odwołany uchwałą to też jest dalej w zarządzie?
Oczywista bzdura.
Skoro UoWL nie reguluje sytuacji gdy członek zarządu sam składa rezygnację - zastosowanie ma art. 1 ust.2 UoWL .
Kodeks Cywilny w art. 60-61 jednoznacznie określa kiedy oświadczenie woli (o rezygnacji) jest skuteczne. Finito.
     
Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: planowaniu prac remontowych | obowiązkowego doskonalenia zawodowego w krakowie | | praktyki dla pośredników w obrocie nieruchomościami