dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Pieniądze z Unii na naprawę dachu i elewacji budynków
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowanie remontów, renowacji czy termomodernizacji budynków z unijnej skarbonki w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów mieszkaniowych w ramach RPO na lata 2007 – 2013 będzie można składać już we wrześniu bieżącego roku w urzędach marszałkowskich odpowiedzialnych za wdrażanie tych programów. Jednak w wielu województwach wnioski będzie można składać najwcześniej w przyszłym roku. Terminy te wynikają bowiem z konieczności notyfikowania w Komisji Europejskiej przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. To niejedyny powód, dla którego nabory ruszą tak późno. Jak bowiem tłumaczą urzędnicy, poszczególne projekty wspólnot czy spółdzielni powinny wynikać z lokalnych programów lokalizacji. Te zaś muszą być przygotowane przez lokalne samorządy.

Bez pomocy publicznej

Z projektu rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację wynika, że w przypadku możliwości wystąpienia tzw. pomocy publicznej maksymalnie można uzyskać 50 proc. zwrotu za tzw. wydatki kwalifikowalne. – Natomiast w przypadku braku możliwości wystąpienia pomocy publicznej należy kierować się zapisami regionalnych programów operacyjnych i ich uszczegółowień oraz wytycznymi instytucji zarządzających RPO, czyli urzędów marszałkowskich – wyjaśnia Anna Konik-Żurawska, rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jak natomiast wynika z informacji dostarczonych przez przedstawicieli władz wojewódzkich, beneficjenci starający się o wsparcie w przypadku braku pomocy publicznej w niektórych regionach mogą wystąpić o zwrot nawet 85 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Na jakie projekty można wykorzystać te pieniądze? Na przykład na odnowienie dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych lub zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacji technicznej czy też na działania mające podnieść poziom oszczędności energetycznej budynku – to, na jakie przedsięwzięcie beneficjent otrzyma wsparcie, zależy od województwa. Zwykle jednak warunkiem jego uzyskania jest udowodnienie, że projekt będzie realizowany w rejonie, gdzie jest np. mało mieszkań czy panuje duże ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, wysoki poziom przestępczości, duża degradacja środowiska, słaba koniunktura gospodarcza itd.

Mazowsze, Małopolska i Świętokrzyskie

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na Mazowszu mogą się ubiegać o dofinansowanie, którego głównym celem jest odnowa zdegradowanych obszarów miast. Na to działanie przeznaczono ogółem 220 mln euro, z czego 74,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. – Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych to 85 proc. Nie ma ograniczenia minimalnej bądź maksymalnej wartości projektu – tłumaczy Marta Gadomska z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 października, a zakończy 3 listopada 2008 r. Alokacja środków w tym naborze wynosi 33,6 mln euro. W województwie małopolskim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS mogą się starać o kwoty od 500 tys. do 15 mln zł na jeden projekt, a maksymalny poziom dofinansowania sięga 70 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. – Projekty kwalifikujące się do dofinansowania to modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli odnowienie elementów strukturalnych budynku. Do wydatków niekwalifikowalnych zaś zaliczamy np. budowę budynków mieszkalnych czy prace w indywidualnych mieszkaniach – tłumaczą przedstawiciele małopolskiego urzędu marszałkowskiego. W pierwszej kolejności dokonana będzie ocena programów rewitalizacji, które opracowywane są przez właściwe urzędy miast.


Następnym etapem będzie ocena formalna i merytoryczna projektów uwzględnionych w ramach poszczególnych programów rewitalizacji, przy czym z każdego programu dofinansowane mogą być maksymalnie dwa projekty. Pierwszy nabór wniosków jest planowany w październiku 2008 r., a drugi w 2010 r. RPO województwa świętokrzyskiego przewiduje wsparcie inwestycji związanych z mieszkalnictwem, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego, wpisującego się w lokalny program rewitalizacji, który jest przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z innymi partnerami publicznymi i prywatnymi – opowiadają przedstawiciele świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego.

Na Zachodzie

Na Opolszczyźnie spółdzielcy i wspólnoty mają do wzięcia 20,5 mln euro. – Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie w wysokości od 500 tys. do 15 mln zł. Procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 85 proc. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, 50 proc. dla projektów objętych pomocą publiczną oraz 100 proc. dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Natomiast minimalny wkład własny beneficjenta to 15 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów nią objętych – wyjaśnia Dominika Dziatkiewicz z Referatu Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. – Wspólnoty mieszkaniowe mogą za pomocą tych środków realizować tylko projekty dotyczące zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków – zaznacza. Na Dolnym Śląsku wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą się ubiegać o środki unijne na odnowę zdegradowanych obszarów – do wzięcia jest 36,4 mln euro. – W miastach powyżej 10 tys. mieszkańców wsparte zostaną szeroko rozumiane procesy rewitalizacyjne, np. inwestycje w drobną infrastrukturę przestrzeni publicznej. Natomiast w pozostałych miastach wsparcie zostało ograniczone do inwestycji z zakresu mieszkalnictwa, jak np. renowacja głównych elementów konstrukcyjnych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wszystkie projekty planowane do realizacji w ramach tego priorytetu muszą być ujęte w lokalnych programach rewitalizacyjnych – opowiada Anna Szejda z Urzędu Marszałkowskiego na Dolnym Śląsku. Pierwszy nabór wniosków zaplanowany jest na I kwartał 2009 r.

Pomorze i Wielkopolska

Wielkopolski RPO umożliwia staranie się o wsparcie m.in. na rewitalizację obszarów miejskich (75,3 mln euro), rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych (ok. 23 mln euro). – Maksymalny udział środków unijnych wynosi 75 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast minimalny wkład własny beneficjenta to 25 proc. kosztów – wyjaśnia Anna Parzyńska-Paschke z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pod koniec tego roku zostanie podjęta decyzja o terminie ogłaszania konkursów w 2009 roku. W województwie zachodniopomorskim spółdzielnie i wspólnoty mogą szukać wsparcia na rewitalizację obszarów zdegradowanych (22,3 mln euro) oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym (13,1 mln euro). Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w zintegrowanym projekcie – tu bowiem poszczególne inwestycje składają się na jeden projekt – to 2 mln zł. Pierwsze nabory zostaną uruchomione w przyszłym roku. Na Pomorzu wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe to jedni z beneficjentów wsparcia w wysokości ok. 76 mln zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 70 proc. – Minimalna wartość projektu to 8 mln zł. Nie ograniczono maksymalnej wysokości – mówi Tomasz Konopacki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na Wschodzie

Jakie wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne? M.in. te na adaptację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z przeznaczeniem na lokale socjalne bądź na renowację, bądź na modernizację budynków stanowiących własność publiczną. W województwie lubelskim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą być beneficjentami tzw. III Osi Priorytetowej. Na rewitalizację zdegradowanych obszarów przeznaczono 76,78 mln euro. Na Podkarpaciu w ramach RPO wspólnoty i spółdzielcy mogą szukać wsparcia na rewitalizację miast oraz obszarów zdegradowanych. Na ten pierwszy cel wsparcie ze środków UE stanowi 36,9 mln euro, przy czym na samo mieszkalnictwo zaplanowano ok. 11,1 mln euro. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowanych w jednym projekcie sięga 250 tys. zł, a maksymalna – 8,5 mln zł.


Źródło: www.rzeczpospolita.pl

dodaj komentarz
śledź artykuł
Dodano: 2017-07-03 13:35:52
Dla nas Progresline pozyskał dofinansowanie! Super przykład na to, że się da.
     
Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: odpowiedzialność zarządców nieruchomości | egzamin w ministerstwie infrastruktury na audyt energetyczny | protokół przejęcia nieruchomości od developera | zarządca dla nieruchomości komercyjnych katowice