dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Jak płacić podatek od nieruchomości
Właściciele gruntów, budynków i budowli co roku muszą płacić podatek od nieruchomości. Obowiązki z tytułu rozliczeń tego podatku kształtują się jednak odmiennie dla osób fizycznych i prawnych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Są to:

• właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem,

• posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych,

• użytkownicy wieczyści gruntów,

• posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Gdy okolicznością, od której zależy obowiązek podatkowy, jest istnienie nowo postawionej budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeśli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku bądź zmienił się sposób wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, to wówczas podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu. Zmiana wysokości podatku zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie mające wpływ na tę zmianę.

Ważne!

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty

- budynki lub ich części

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sposób płacenia podatku od nieruchomości uregulowany został w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Osoby fizyczne rozliczają się z niego inaczej niż inni podatnicy. Mają obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na odpowiednim formularzu. Muszą to zrobić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy, podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Inaczej rozliczają się z tego podatku osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej. Powinny złożyć w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy

Jeśli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku już po 15 stycznia, to deklarację powinni złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie go. Ciąży na nich dodatkowo obowiązek wpłacania obliczonego w deklaracji podatku. Wpłat muszą dokonywać bez wezwania na rachunek budżetu danej gminy, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

• dla gruntów - powierzchnia gruntu,

• dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa budynku,

• dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatku

Danina ta zaliczana jest do podatków i opłat lokalnych, czego konsekwencją jest fakt, iż pobierane dochody zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku są to gminy.

Do rady gminy zatem należy określanie wysokości stawek tego podatku. Następuje to w drodze uchwały. Rada gminy może zróżnicować wysokość stawek podatkowych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, formę zabudowy, a także przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak zapłacić podatek od nieruchomości

PROBLEM: Osoba fizyczna jest właścicielem nieruchomości. Jest to budynek. W jaki sposób powinna zapłacić podatek od nieruchomości?

ROZWIĄZANIE: Osoba fizyczna powinna poinformować swoją gminę, iż jest posiadaczem nieruchomości. Na tej podstawie zostanie wydana decyzja określająca wysokość rocznego podatku od nieruchomości. Osoby fizyczne dokonują wpłat na poczet należnego podatku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl

Źródło: Gazeta Prawna nr 36 z dnia 2008-02-20
dodaj komentarz
śledź artykuł
Do artykułu nie dodano jeszcze komentarzy
Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zmian lokatorskich | regulaminu rozliczeń kosztów zużycia mediów | administrator poznań | szkolenie z rozliczania mediów